SU HALKALI GRANÜL KESİM

    

      Su Halkalı Granül Kesim extruder den eriyik halde çıkan malzemeyi küre formunda getirmek için kullanılır. Extruder çıkış kalıbındaki deliklerden çıkan eriyik malzeme hızla dönen bıçak ile kesilerek savrulur. Bıçak etrafında halka şeklinde akan su içine düşerek soğur ve küre şeklini alır. 

      Bu kesim sisteminde su, bıçak etrafında halka şeklinde aktığından bu kesim sistemine Su Halkalı Granül Kesim denilmektedir.  Bu tür kesim sistemleri; işlenen malzeme kolay kopma eğilimi gösterdiği için extruder kalıbından çıkar çıkmaz kesilmesi gereken üretimlerde kullanılır.  Monomex Su halkalı Kesim sistemi direkt extruder çıkışına bağlandığından herhangi bir dirsek gibi dönüş kayıpları yaşanmaz. Eriyik malzemede basınç kaybı olmadan verimli bir şekilde kesim yapılır. Yatırım maliyeti düşüktür. Özel tasarımı ile kaliteli bir kurutma yapar.